Nhà Cái Cloudbet uy tín không?-casino tặng tiền

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng chobiết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây
1. Nội dung
Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT- BTC:
 Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì nếu lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót:

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

2. Ví dụ minh họa
Lưu ý: Cách ghi thông tin dưới đây không có trong quy định của CQT, đơn vị tham khảo ý kiến CQT trước khi thực hiện.

Lưu ý: Bỏ tích chọn Tự động tính toán số liệu điều chỉnh phục vụ việc chỉ khai báo các thông tin cần điều chỉnh.

Lưu ý: Bỏ tích chọn Tự động tính toán số liệu điều chỉnh phục vụ việc chỉ khai báo các thông tin cần điều chỉnh.

Lưu ý: Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh tương tự với trường hợp sai Đơn giá, sai số lô, quy cách,…
Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh – HELP MEINVOICE
Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng chobiết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Telegram:@Nhacai8899