Top 15 Nhà Cái Tặng Tiền Miễn Phí Khi Đăng Ký-cách tính chi trong binh xập xám

Tại địa phương được giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo xã báo cáo tóm tắt kết quả, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và làm rõ một số nội dung đoàn giám sát yêu cầu. Theo đó, tại địa phương được giám sát cho thấy, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đã đạt kết quả quan trọng. Đến nay, xã Ân Hữu đã đạt 19/19 tiêu chí; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47,75 triệu đồng/người/năm; các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được cải thiện; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét; trong quá trình thực hiện địa phương đã phát huy dân chủ, nhân rộng nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động nhiều nguồn lực xây dựng NTM, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nông thôn bền vững.

Phát biểu kết luận, ông Trần Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị. Thời gian đến, địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân để đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất; gắn với đó là nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa, cải thiện môi trường cho người dân…. Đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương, sẽ tổng hợp, gởi đến UBND huyện, các ngành chức năng xem xét và giải quyết trong thời gian tớihttps://ubmttqvn.binhdinh.gov.vn/news/cap-huyen/.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Telegram:@Nhacai8899